Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Franska åk 6, planering för veckorna 10-23

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Bonjour! Jag hoppas att du har haft ett skönt och avkopplande lov! I grovplaneringen hittar du information om arbetet i franska under de kommande veckorna. Amicalement Catharina

 

Terminsplanering i franska, vt 2020

 

Undervisande lärare: Catharina Carlsson

 

E-post: catharina.a.carlsson@edu.stockholm.se

 

 

 

9

Les vacances de sport  

10

Mardi

-         Diskussion kring terminens fortsatta arbete och utdelning av  en uppdaterad planering

-         Antingen tittar vi på några djurpresentationer eller så gör vi olika kommunikationsövningar.

Jeudi

-         Vi arbetar med repetitionsövningar till text 3c och visar djurpresentationer för varandra.

Läxa till torsdag, vecka 11:

Lyssna på texten 3c, lär dig orden och uttrycken på  s 114 (il habite – n’est-ce pas), och arbeta med www.ovningsmastaren.se!

11

Mardi

-         https://www.youtube.com/watch?v=Lpwf5N0rfVE (Alain le Lait – les jours de la semaine)

-         https://www.youtube.com/watch?v=9znPTBVjb-Y (Quels sports?)

-         Text 4a  ”La semaine de la famille Hussein” s 68–69 - vi lyssnar på texten, arbetar med uttal och översätter texten.

Jeudi

-         Läxförhör

-         Genomgång av läxa till vecka 12

-         Text 4a, övningar s 70–73

Läxa till torsdag, vecka 12:

Lyssna på texten 4a, lär dig orden och uttrycken på  s 114 (lundi – une bonne technique) och arbeta med www.ovningsmastaren.se!

12

Mardi

-         Vi fortsätter med Text 4a, övningar s 70–73

Jeudi

-         Läxförhör

-         Diverse hörövningar

-         Läxförhör

-         Genomgång av läxa till vecka 13

Läxa till torsdag, vecka 13:

Lyssna på kapitel 4a, lär dig orden och uttrycken på  s 114  ( elle est ceinture noire - moi aussi), lyssna på texten 4a och arbeta med www.ovningsmastaren.se!

13

Mardi

-         Vi inleder arbetet med texten 4b ”Qu’est-ce que tu fais?”, s 74–75. Vi lyssnar på texten, läser högt och översätter.

Jeudi

-         Läxförhör

-         Genomgång av läxa till vecka 16

-         Övningar till kap 4b s 76–79

Läxa till torsdag, vecka 16:

Ord och uttryck se s 115 (lundi – fait du judo), lyssna på texten 4a och arbeta med www.ovningsmastaren.se!

14

Mardi

-         Pas de cours à cause du test d’anglais (NP engelska), le 31 mars

 

Jeudi

-         Pas de cours à cause du test d’anglais (NP engelska), le 2 avril

Läxa till torsdag, vecka 16:

Lyssna på texten 4b ”Mes copains”, lär dig orden och uttrycken på s 115 (Qu’est-ce que tu fais? – je n’ai pas le temps) och arbeta med www.ovningsmastaren.se!

15

Les vacances de Pâques

 

16

Mardi

-         Provgenomgång inför terminens prov den 28 april

Jeudi

-         Läxförhör

-         Genomgång av läxan till vecka 17, verben regarder och aimer s 108–109

Läxa till vecka 17:

 Arbeta med www.ovningsmastaren.se , text 4b samt lär dig att böja verben regarder och aimer i presens på s 108–109

17

Mardi

-         Vi inleder arbetet med texten 4c, ”Mes copains”, s 80–81. Vi lyssnar på texten, läser högt och översätter

 

Jeudi

-         Läxförhör

-         Frågestund inför provet den 2 maj

-         Övningar till text 4c ”Mes copains” s 82–85

Läxa till vecka 18:

Lyssna på text 4c ”Mes copains”, lär dig orden och uttrycken på s 116 (mes copains – ma copine) och arbeta med www.ovningsmastaren.se

18

Mardi

-         Skriftligt prov, 2019-04-28 (en skiftlig del och en läsförståelse)

Jeudi

-         Muntligt prov

-         Läxförhör

-         Kortfilmer om Paris: Alors demande! Easy French! eller serien Kamikaze la France!

Läxa till vecka 20:

Lyssna på text 4c ”Mes copains”, lär dig orden och uttrycken på s 116 (elle est – pour le voyage de dimanche) och arbeta med www.ovningsmastaren.se

19

Mardi

Pas de cours à cause du test de mathématiques (NP matematik, le 5 mai

Jeudi

Pas de cours à cause du test de mathématiques (NP matematik), le 7 mai

20

Mardi

-         Muntligt prov

La capitale Paris

-         Kortfilmer om Paris: Alors demande! Easy French! eller serien Kamikaze la France!

 

Jeudi

-         Muntligt prov

-         Läxförhör

-         Genomgång av läxa till vecka 22

 

21

Mardi

-         Vi inleder arbetet med texten 5a, ”Tu as faim? s 88–89. Vi lyssnar på texten, läser högt och översätter

Läxa till vecka 22:

Lyssna på text 5a ”Tu as faim?”, lär dig orden och uttrycken på s 116–117 (Tu as faim? – bon appétit) och arbeta med www.ovningsmastaren.se

Jeudi

Pas de cours, l’Ascension (Kristi himmelsfärds dag), jour férié, le 21 mai

22

Mardi

-         Vi fortsätter arbetet med text 5a och arbetar med övningarna på s 90–93

Jeudi

-         Läxförhör

 

23

Mardi

-         Les notes (betyg)

Jeudi

Évaluation (Utvärdering)

 

 

                                

    Bonnes vacances!

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback