Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

Kraft och rörelse

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Inom detta arbetsområde ska du få lära dig om kraft och rörelse.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du med hjälp av olika lekredskap på skolgården eller på en lekplats i praktiken ska få uppleva och lära om kraft och rörelse. Vi kommer att ta upp de fysikaliska begreppen tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt och hur de kan observeras vid lek och rörelse.

Du ska även få lära dig att formulera och kommunicera i tal och skrift. 

Centralt innehåll

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse på skolgården och i lekparken
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse på skolgården och i lekparken
 • Skriva texter med läslig handstil
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, samt punkt

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att göra praktiska uppgifter, experiment, läsa texter om kraft och rörelse, ha frågesport och titta på film.

Ord som du kommer att arbeta med:

 • tyngdkraft
 • friktion
 • balans
 • tyngdpunkt
 • jämvikt

Bedömning

Genom att uppmärksamma vad du tar upp vid diskussioner och titta på hur du arbetar i grupp eller enskilt bedömer vi om du kan:

 • samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt samt,
 • om du utifrån tydliga instruktioner kan utföra enkla undersökningar,
 • skriva enkla texter med läslig handstil, stor bokstav, punkt 
 • ge och ta enkla muntliga lektioner

Arbetstid

Vi arbetar med arbetsområdet under veckorna 6, 8 och 9. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser i planeringen
Kraft och rörelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter