Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Kristendomens historia och utveckling

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Den stora frågan: Vilken betydelse har kristendomen för olika individer och för det svenska samhället idag?

 

Kristendom, individ och samhälle

 

Religionskunskap åk 8 (vecka 10-14 2020)

Den stora frågan: Vilken betydelse har kristendomen för olika individer och för det svenska samhället idag?

Förmågor som du ska utveckla:

 • Ha kunskaper om kristendomen, andra religioner och livsåskådningar, samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

   

Kunskapsområden:

 • Centrala tankegångar inom kristendomen, samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

 • Varierande tolkningar och bruk inom kristendomen i dagens samhälle.

 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

 • Hur kyrkor och samfund kan forma människors identiteter och livsstilar.

 • Riter, exempelvis dop och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i kyrkor och samfund.

 • Etiska frågor samt människosynen i några kyrkor och samfund.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

1. Begreppsprov på viktiga begrepp inom de olika inriktningarna inom Kristendomen (Katolska, Ortodoxa och Protestantiska kyrkor)

2. Enskild fördjupning av ett samfund. Skriftlig och muntlig redovisning i valfri form.

3. Analys av valda källor med ett källkritiskt resonemang gällande källornas användbarhet och trovärdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback