Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Måla som Ernst Billgren

Brattåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Under några veckor ska vi arbeta med den kända konstnären Ernst Billgren även kallad Wilhelm von Kröckert och om den svenska samtidskonsten. Vi ska lära oss olika tekniker, material och verktyg som man använder inom denna genre. Vi kommer också att testa att skapa som Billgren gör med olika material och mycket magi och fantasi. Vi kommer också fundera över hur bilderna får oss att känna och vad konstnären vill säga med dem i det som kallas bildanalys.

Tid

Vecka 2-8

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om svenska samtidskonst. Vi ska träna förmågorna:

 • att kommunicera med bilder och uttrycka med former och färger
 • att skapa bilder på det sätt man gör inom svensk samtidskonst
 • att undersöka bilder inom samtidskonsten och av Ernst Billgren/ Wilhelm von Kröckert
 • att analysera olika konstverk av den kända konstnären Ernst Billgren/ Wilhelm von Kröckert

Konkretiserade mål:

 • kunna framställa berättande bilder till våra fantasyberättelser med inspiration av Ernst Billgren/ Wilhelm von Kröckerts fantasibilder av magiska världar och antropomorfa djur
 • kunna skapa med lera genom att göra sångfåglar inspirerade av Ernst Billgrens sångfågel till Melodifestivalen
 • känna till hur man bygger upp en bild genom olika färg och mönster
 • Känna till konstnären Ernst Billgren även kallad Wilhelm von Kröckert och den svenska samtidskonsten
 • känna till verktyg, material och tekniker man kan använda när man arbetar med lera och hur man målar och lackar den färdiga fågeln
 • Kunna göra en bildanalys av egna och särskilt av Ernst Billgren/ Wilhelm von Kröckerts bilder

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Måla bilder till våra fantasyberättelser med antropomorfa djur (som har mänskliga egenskaper)
 • Skapa sångfåglar i lera, måla dem med vattenfärg och lackera dem
 • Göra bildanalyser av Ernst Billgren/ Wilhelm von Kröckerts bilder
 • Använda olika material, verktyg och tekniker för att skapa som lerspatel, penslar och färgkrita
 • Diskutera och samtala kring bilder
 • Studera, diskutera och analysera bilder av konstnären Ernst Billgren även kallad Wilhelm von Kröckert och hans liv
 • Analysera egna och andras bilder genom att fundera över hur bilderna får oss att känna och vad konstnären vill säga med dem
 • Lära oss begrepp för de verktyg och de tekniker som används i arbetet

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skapa och kommunicera med bilder
 • Vara delaktig i diskussioner och samtal kring bilder
 • Använda de tekniker, material och verktyg som hör till området
 • Analysera egna och andras bilder
 • Känner till begreppen som till exempel: samtid, samtidskonst, mångkonstnär, fantasy, antropomorf, lerspatel, blandteknik

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Alla alster presenteras i klassrummet och på Unikum och utvärderas. Slutligen lägger vi tillsammans in hur det gått i lärloggen på Unikum. Efter arbetsområdet blir det en diagnos.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback