Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

2 - 3

Programmering vt 2020

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Ada Lovelace sägs vara världens första programmerare när hon kom på hur en räknemaskin stor som en lastbil skulle kunna fungera... kanske blir du en kommande programmerare? Vi lever i en digitaliserad värld och för barn idag är den digitala världen självklar. För att förstå att det är en värld skapad av oss människor, och för att vi ska träna på att vara kritiska producenter och medvetna konsumenter, krävs kunskap om programmering. Det här är en introduktion om vad programmering kan handla om. Du ska få pröva några olika sätt att programmera på. Du ska också få lära dig något om pionjärerna inom programmering.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få prova på några olika sätt att arbeta med programmering, att få något att fungera som du vill. Du ska få lära dig något om historiska personer som varit eller är viktiga för utvecklingen av dagens teknik och programmering.

Genom detta arbete kommer du bland annat få möjlighet att utveckla följande förmågor... 

...du får en uppfattning om hur den teknik du har runt omkring dig har uppkommit och utvecklats (Analysförmåga).

...du prövar att programmera tex Blue-bot (Metakognitiv förmåga).

...du får en uppfattning om språkets betydelse för programmering (Begreppslig förmåga).

...du kan gå tillbaka och rätta till när din kod inte fungerar i det här sammanhanget (Matakognitiv förmåga).

...pröva och diskutera idéer tillsammans (kommunikativ och metakognitiv förmåga).

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

- känna till några av programmeringens grunder (tex. ASCII tabeller).

- känna till någon/några personer som varit eller är viktiga för utvecklingen av dagens teknik och programmering.

- redovisa och dokumentera utförda uppdrag.

- konstruera och redovisa egna enklare programmeringsuppgifter med hjälp av tex. blue-bot och iPad.

Detta gör jag genom att...

- följa ditt arbete.

- studera dina dokumentationer och lyssna till dina redovisningar och samtal.

 

 Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att bestå av flera olika arbetsmetoder som tex...

  • utföra övningar både enskilt, i par och i grupp.
  • dokumenterar detta bland annat med våra Ipads.
  • använda oss av programmeringsappar som tex ScratchJR m.fl. Du kommer att prova på hur det är att arbeta med programmering med Ascii-tabellen.
  • du kommer att få träna på att ge instruktioner, felsöka och lösa problem.
  • se delar ur UR:s programserie "Programmera mera" och arbeta såväl praktiskt som teoretiskt kring avsnittens innehåll.

 


Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback