Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Alla årskurser

Äventyrsveckan

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vi har läst boken Äventyrsveckan både hemma och i skolan.

Vi har läst boken Äventyrsveckan av Sofia Nordin under höstterminen.

Du förväntades läsa ett eller två kapitel i veckan. Därefter svara på frågor och delta i diskussioner om boken. 

 

Bedömning

Jag bedömer utifrån hur du deltagit i diskussioner samt hur du svarat skriftligt på frågor. 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback