Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Människokroppen åk 9 2020

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

I det här arbetet ska vi gå igenom människokroppen, från minsta cell till organsystemen samt hur de olika organsystemen samarbetar. Du ska även kunna föra samtal kring hur man ska leva för att skapa goda förutsättningar för en god hälsa.

Syfte

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

I årskurs 7–9

Natur och samhälle

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Biologin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretiserade mål

Att ni ska uppnå grundläggande kunskaper om biologins begrepp, modeller och teorier för att kunna beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. Även att utifrån era kunskaper i biologi granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.. 

Cell, vävnad, organ och organsystem

 • Att det finns olika typer av celler.
 • Kunna beskriva några olika vävnader.
 • Redogöra för de viktigaste organen i din kropp.
 • Redogöra för vilka organsystem som finns i din kropp.

Transport och försvar

 • Förklara vad vår kropp behöver syre till.
 • Beskriva vad som händer i lungorna när vi andas.
 • Redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar.
 • Redogöra för blodomloppet och vad blodet består av.
 • Förklara hur ABO-systemet fungerar.
 • Förklara hur vårt immunförsvar fungerar.
 • Förklara vad allergi är och hur den kan framkallas.

Matspjälkning

 • Beskriva matens väg genom matspjälkningsapparaten.
 • Namnge organen i matspjälkningsapparaten.
 • Förklara hur maten spjälkas.
 • Beskriva hur näringen transporteras till cellerna och hur cellerna använder näringsämnen.

Hur ska vi lära oss?

 • Vara förbered inför lektioner genom att titta, lyssna eller läsa i läroboken
 • Svara på frågor efter eller inför genomgångar.
 • Genom att lyssna och delta i sammanfattande genomgångar.
 • Att aktivt arbeta tillsammans i undersökningar, diskussioner samt repetitions- och fördjupningsfrågor.
 • Demonstration av ett hjärtslag.

Hur får du visa vad du kan?

 • Under alla lektioner har du chans att muntligt visa dina kunskaper genom att ställa frågor och göra iakttagelser.
 • Under laborationer genom att delta och ställa hypoteser, visa kunskaper i laborationsrapporter
 • Genom ett skriftligt prov.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback