Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi och miljö

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Detta är några av de saker vi kommer jobba med under de närmsta veckorna.

Målet med undervisningen

Målet med detta arbetsområde är att lära sig mer kring kemi och miljö. Efter arbetsområdet ska eleven kunna:

  • Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
  • Ge exempel på några grundämnen.
  • Berätta om ämnens tre faser.
  • Ge exempel på en kemisk reaktion.
  • Ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
  • Ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
  • Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
  • Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
  • Berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor, och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med detta område i ungefär fyra veckor. Under dessa veckor kommer vi arbeta i boken, titta på filmer och Power Points, samt även genomföra någon enklare laboration.

 

Det här ska bedömas

Bedömning kommer ske under lektionstid samt genom ett test. Testet kommer bestå av frågor kopplade till det vi har jobbat med.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback