Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Världsreligioner

Kristinelundskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Inom detta arbetsområde får du möjlighet att ta del av olika världsreligioner, kulturer och livsåskådningar.

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna fakta om religionerna: kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Du ska kunna resonera, jämföra och berätta följande fakta:

 • heliga skrifter och platser
 • ritualer, högtider och traditioner
 • tro
 • symboler 
 • världsbild
 • gudar
 • etik och moral
 • livsåskådning
 • begrepp

 

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, titta på kortfilmer om de olika världsreligionerna, läsa texter och arbeta med uppgifter. Du kommer att jämföra likheter och skillnader mellan några av världsreligionerna. I slutet av arbetsområdet ska du välja en av världsreligionerna och skriva en faktatext som sedan ska redovisas i en mindre grupp.

 

Bedömning

 • diskussioner under lektioner
 • faktatext
 • Muntlig redovisning i grupp
 • kunskapstest

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen
Religion åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback