Skolbanken Logo
Skolbanken

Aktivitetsgruppen v. 6-8 planering

Skärgårdsstads förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Mall för planering

Planeringsmall- Tallsättra och Skärgårdsstads förskolor

 

Varför

Läroplansmål

  I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla... traditioner... (Lpfö 2018, s. 9).

 

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

... motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande...

 

 

...förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp... utveckla barnens grovmotorik och språkförståelse

...förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld..
... förståelse för naturkunskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen...(Lpfö 18, ss. 13-14).

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

 

Tillfälle 1: Babblarna med färger

Tillfälle 2: Babblarna med färger

Tillfälle 3: Utforska stora gården/ miljöombyte

 

Tillfälle 4: Hinderbana 

 

Tillfälle 5: Hinderbana 

 

Tillfälle 6: Utforska närmiljön och prata om dess kretslopp

 

Tillfälle 7: fri lek/ reflektion

 

Tillfälle 8: Yoga

 

Tillfälle 9: Yoga

 

Var

(rum, plats, situation)

 Livbojens stora all rum och ute på gården med oss pedagoger.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Tillfälle 1: Babblarna med färger

Tillfälle 2: Babblarna med färger

Här kommer vi att använda babblar materialet för att presentera färgerna på ett roligt och underhållande sätt. Detta blir matematik då de får lära sig färgerna.

Tillfälle 3: Utforska stora gården/ miljöombyte

 

här får barnen chans att utforska annan mark än den som vanligtvis erbjuds när vi går ut. De får utbyte av äldre barn och större ytor att utforska kring.

 

Tillfälle 4: Hinderbana 

 

Tillfälle 5: Hinderbana 

 

Här får barnen öva på sin motorik genom att rulla snutta hoppa över och krypa igenom.

 

Tillfälle 6: Utforska närmiljön och prata om dess kretslopp

 

Här ska vi prata om naturens kretslopp. Nu när det blivit lite varmare ute så har det börja komma knoppar och barnen börjar utforska växtligheten. Vi ska prata om vad en blomma är och hur den lever och blir till och se skillnader på olika växter.

 

Tillfälle 7: fri lek/ reflektion

 

Tillfälle 8: Yoga

 

Tillfälle 9: Yoga

 

Här få de öva på motorik genom att vi visar hur man gör vissa rörelser så de kan härma och lära känna sin krop och hur den kan röra på sig.

När

Tid för genomförande

 Förmiddagen mellan 930-1030 ev eftermiddag mellan 1430 och 15.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 Nathalie med hjälp av undervisningsmaterial och med hjälp av vikarie.

Vi kommer att använda babblar material musik och redskap till hinderbanan. Jag och mina vikarier kommer att vara ledare i varje aktivitet för att visa hur man kan göra vissa saker. 

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ej namngiven
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback