Skolbanken Logo
Skolbanken

kanoten

133681 Förskolan Vågdalen, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Det här är den andra perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen.

Formulera er Projektbeskrivning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.  

 
Stödtext:                                                                                                         

I syfte att fortsätta med det praktiska arbete kring barnens projektuppdrag:

Formulera projektbeskrivning

Ta stöd av de didaktiska frågorna och koppla till läroplansmålen

 

VAD: (Innehåll)

Besvarar beskrivningen frågan om: 

 • Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?
 • Stämmer det tänkta innehållet överens med projektfrågan

 

VARFÖR? (Syfte)

Besvarar beskrivningen frågan om:

 • Varför – Vad är syftet? Hur kommer det sig att ni valt denna frågeställning? Vad är det ni är nyfikna på? Vad är det ni vill skaffa kunskap om? Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen? Varför?
 • Vad säger styrdokumenten?

 

HUR? (Tillvägagångssätt)

Besvarar beskrivningen frågan om: 

 • Hur - Ska en dag-/veckostruktur för barnen organiseras?
 • Hur ska den pedagogiska miljön berika barnens arbete?
 • Hur kan barnen inspireras/utmanas och vilket material behöver finnas tillgängligt? Hur/När - dokumenterar och reflekterar vi? Tänk både kollegor barn och vårdnadshavare.
 • Vilka förkunskaper finns hos barnen? 

VEM?

Besvarar beskrivningen frågan om:

 • Vem – Vilka är det som ska delta? Vilka förkunskaper finns? Vem dokumenterar?

 

När ni formulerar en projektfråga ta stöd av följande punkter:

 • På vilket sätt utgår projektfrågan från barnens tankar, teorier, fantasier och intressen?
 • Är frågan undersökningsbar?
 • Är frågan möjlig att följa upp och besvara vid projektet slut?
 • Vilka förkunskaper har barnen om ämnet/frågeställningen?
 • Hur behöver du som pedagog förbereda dig kring ämnet/frågeställningen?
 • Vilket förändrat kunnande/lärande tror ni att barnen kommer att erövra?
 • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar?        

 

Så här dokumenterar vi: 

 • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras veckovis och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Mer stöd till dig som pedagog: 

Använd stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika perioderna i det pedagogiska året. Stödmaterialet finns i OneNote: Arbetsbok PoB. I Stödmaterialet finns verktyg för observation, reflektion och analys.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback