Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska - Fabel (berättande text)

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi lära oss vad en fabel är. Sedan ska vi träna på hur man skriver fabler (berättelser där djur är huvudpersoner och kan tala). Vi ska träna inledningar, problematiseringar, händelser och avslutningar.

Vi ska öva på att skriva en fabel där fokus ligger på inledning, händelser, problematisering och upplösning.


Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Att skriva en fabel (berättande text)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback