Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Arabiska modersmål

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Arabiska اللغة العربية

  

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...


   att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
   att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta,

   beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
   att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över            språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...

  att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer.

 

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

Dessa förmågor tränar vi genom att:

skriva egna texter av olika slag (t.ex. faktatexter, berättelser…)

tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

läsa olika texter  (t.ex. skönlitterära, faktatexter, sagor och texter från läroboken, andra elevers texter…)

träna på skrivandet, genom att skriva olika  lätt uppsatser och egna berättelser .
utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med svenska 

Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.
Vi kommer bedöma

 

Din muntliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktivt du deltar i undervisningen och hur du kommunicerar med andra.
Din förmåga att förstå innehållet i en text
Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår
Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal
Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer
Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
Modersmål Arabiska år 4 - 6 läsåret 2018-2019
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback