Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Forntiden

Håstads skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Människans första historia kallas för forntiden. Forntiden brukar delas upp i olika tidsåldrar. Nu ska vi lära oss mer om detta och lära oss förstå att forntiden var en väldigt lång tid.

 

Pedagogisk planering

 

Detta ska du lära dig:

 

 • Att utveckla kunskap om forntiden.
 • Att utveckla förmåga att använda sig av tidsbegrepp, tidslinjer och spår från forntiden för att beskriva människans tidiga historia och utveckling
 • Att visa på likheter och skillnader i levnadsvillkor.
 • Att beskriva hur människans uppfinningar och idéer har format människan och den tid vi lever i idag.
 • Att ge förståelse om olika levnadsförhållanden under jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden.
 • Att visa hur livet var under de olika tidsåldrarna.

 

Så här ska vi arbeta

 

 • Tillsammans göra en tidslinje.
 • Göra tittskåp
 • Göra en hällristning.
 • Titta på bilder och diskutera vad som finns på bilderna göra en bildanalys.
 • Leka arkeolog i de olika tidsåldrarna.
 • Titta på filmer och diskutera innehållet tillsammans.
 • Läsa faktatexter.
 • Arbeta med lera.

 

Så här blir du bedömd

 

 • Du ska läsa och förstå faktatexter som handlar om forntiden och använda dig av innehållet
 • Du ska beskriva och förklara forntiden med egna ord och bilder
 • Du ska skriva egna faktatexter
 • Du ska vara aktiv vid genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Du ska göra din egna tidslinje och ha en förståelse för vad den betyder

 

 


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter