Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F

Bygga broar

Bleketskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

I teknikundervisningen under vt-20 kommer ni att få bygga broar. Ni kommer att ha en budget att förhålla er till när ni bygger, där materialet ni använder har en viss kostnad. Utmaningen här ligger i att bygga en så stark och kostnadseffektiv bro som möjligt, som dessutom är trevlig att titta på!

 

­­­­Teknikprojekt årskurs 9, VT 2020 – Bygga bro

 

Vad ska vi göra?

 

Projektet kommer bestå av två olika delar. Ni kommer att: 

 

 • Bygga en bro (i grupp om 3 – 4 personer)

 • Göra en skiss av bron innan ni börjar bygga

 • Göra en ritning av bron när den är klar

 • Skriva en arbetslogg

 • Skriva en rapport (enskilt)

  

När ska vi göra det?

 

Projektet kommer att börja i helklass vecka 4. Därefter kommer in att få bygga på era broar under 4 lektioner i halvklass. Byggandet skall vara klart vecka 9. Efter att byggandet är klart kommer ni att få lektionstid och i läxa att skriva rapporten.

  

 • Uppstart – 3 lektioner

 • Bygga bro, göra skiss, ritning, skriva logg – 7 – 8 lektioner

 • Skriva rapport – 2-3 lektioner

 

 Förmågor vi tränar

 

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

Uppgiften

 Del 1 – Bygga bro

 

Varje grupp kommer att tilldelas ett visst byggmaterial. Gruppen har en viss budget och materialet ”köper” ni från läraren.

  

Gruppens budget är: 120 000 000 kr

  

Grundmaterialet som alla grupper köper in är (detta måste alltså räknas av från er budget):

  

 • 20 st sugrör

 • 50 st glasspinnar

 • 2 meter tråd

 • 4 st A4-papper till brons körbana

  

Efter hand som byggandet fortsätter kommer grupperna att kunna köpa in mer material eller sälja tillbaka material till läraren (förutsatt att materialet är helt och inte skadat) för de pengarna som finns kvar i budgeten. Prislistan för material är

  

Prislista:

 

1 sugrör          1 000 000 kr

 

1 glasspinne     1 500 000 kr

 

50 cm tråd          750 000 kr

 

1 A4-papper    2 000 000 kr

 

Kravspecifikation:

 

Bron måste uppfylla följande krav

  

 • minsta godkända längd av bron är 60 cm

 • körbanans bredd måste minst vara 9 cm

 • det ska gå att köra upp på bron med en leksaksbil, dvs det ska vara påfarter

 • den ska kunna placeras på två bänkar med ett avstånd på 45 cm. tänk på att

  

Bedömning av broar

 

När ni bygger era broar bör ni tänka på att de kommer att bedömas utifrån följande:

  

 • Hållbarhet. Den bro som klarar mest tyngd på mitten

 • Design. Vilken bro är snyggast? Omröstning när broarna är klara, man får inte rösta på sin egen bro.

 • Kostnad. Ni måste hålla er inom budget. Vill ni sänka er kostnad kan ni sälja tillbaka material som ni inte behöver till läraren. Dock måste sådant material vara helt.

  

Att tänka på till byggandet av bron som skall diskuteras i gruppen

 

 • Vad är det som avgör hur en bro ser ut?

 • Hur väljer man typ av bro och material till en bro?

 • Vad tycker du är viktigast när man i samhället bygger broar? Är billigast alltid bäst?

  

Gör såhär:

 

 1. Börja med att diskutera frågorna ovan i gruppen. Kom fram till vilken brotyp ni vill ha.

 2. Gör en skiss över hur ni vill att bron ska se ut.

 3. Fundera på var ni ska ha vilket material. Tänk på att ni har en begränsad budget.

 4. Bygg bron.

 5. Ni ska föra en arbetslogg vid början och slut av varje lektion

 

Del 2 – Rapport

 

Efter att ni har byggt bron skall ni skriva en rapport. Detta kommer ni att göra enskilt. Alltså alla ska lämna in var sin rapport. Följande skall ingå i rapporten:

  

 • Titelsida (framsida)

 • Brobygget: Här berättar du hur och varför ni valde er brotyp (koppla till frågorna ovan som står under rubriken "att tänka på till byggandet av bron som skall diskuteras i gruppen")

 • Hur gick byggandet av bron

 • Er startbudget, grundinköpet av material och er slutbudget när bygget var klart

 • Skiss eller ritning av er modell i skala 1:4

 • Diskussion om hur ni tycker att arbetet gick. Vad kunde ha gjorts bättre? Vad är för- och nackdelarna med just er bro? Hur fungerade gruppen?

  

Mål med arbetet

 

Målen med det här projektet är sammanfattningsvis att:

  

 • du ska tillsammans med din grupp bygga en bro och göra en skiss av den

 • du ska enskilt skriva en rapport som innehåller alla delar i instruktionen ovan

 • du känner till lite om vilka drivkrafter som ligger bakom tekniska val i samhället

 • du diskuterar i din rapport för- och nackdelar med den brotyp som ni valde att bygga

 •  du känner till något exempel där en bro har lett till positiva eller negativa konsekvenser för enskilda människor

   

  Lycka till!

   

   

   

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter