Skolbanken Logo
Skolbanken

Svenska- Läsförståelse

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Under vårterminen kommer vi att läsa och arbeta med läsförståelse. Vi kommer att högläsa, läsa tyst och läsa ur olika böcker.


Läroplanskopplingar

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.

Alfabetisk ordning. Hur man hittar i innehållsförteckningar och ordböcker.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några barn- och ungdomsförfattare.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.

Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.

Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.

Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.

Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.

Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.

Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.

Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.

Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.

Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.

Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.

Matriser i planeringen
Svenska- Läsförståelse
Svenska- Läsförståelse
Uppgifter
Litteratur och läsförståelse