Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESE

Drama Vt-20

Sannarps gymnasiesärskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

På dramat får Du uttrycka dig fritt genom dans, improvisation och instrument. Du får lyssna och röra dig till olika sorters musik.

Innehåll

Uppvärmning;

 • Rörelse dans och sång till musik. Dansa Pausa. När musiken sjunger Pausa, stannar Du mitt i rörelsen fortsätt sedan röra dig fritt till musiken. Eine kleine Nachtmusik, lyssna och dansa fritt till musiken, hur dansar/rör du dig till klassisk musik? 

 

 • Spela trumma; när trumman låter rör Du på dig. Lyssna noga  om trumman spelar snabbt eller långsamt och anpassa dina rörelse efter takten. När trumman slutar spela, står du still. Du turas om med dina kamrater att spela på trumman och leda dina kamrater. 
 • Stå i centrum, när du spelat färdigt, blir Du presenterad med namn och får mottaga gruppens applåder. 
 • Byta plats. Vi står i en ring. Du söker ögonkontakt med någon av dina kamrater som står i ringen, när Ni får ögonkontakt byter Ni plats med varandra.
 • Improvisation/gestaltning. Du och dina kamrater turas om att dra ett improvisationskort ur påsen. Du tolkar/improviserar bilden  på ditt eget sätt.

Avslutning:

 • Du sitter i ring tillsammans med dina kamrater  och håller vi varandras händer. Nu ska vi  skicka runt ett handtryck, först ett varv åt höger och sedan ett varv åt vänster. När Du känner att din kamrat kramar dina hand, skickar du vidare till kamraten som sitter på din andra sida. 

 

 Du får lära dig på att;

 • lyssna och följa rytmen
 • improvisera
 • lyssna och följa en instruktion
 • samarbeta med dina kamrater
 • leda en grupp
 • stå i centrum
 • uttrycka känslor
 • välja
 • kommunicera på olika sätt, bilder, ögonkontakt, fysisk kontakt, kroppsspråk 

 


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.

Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.

Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.

Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.

Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Matriser i planeringen
Estetisk verksamhet bedömningsmatris (IVSÄR)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback