Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 8. Fysik - Energiprojekt 2020

Fågelbäcksskolan 7-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi arbetar med energi och hållbar utveckling i ett ämnesövergripande (fysik och geografi) projekt som vi kallar ön Ashton. Arbetet görs och redovisas i grupp om 2-4 elever.

 

Undervisningen

Du kommer att arbeta och redovisa i grupp. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du kan använda dina kunskaper inom fysik för att förklara och motivera de val ni gör vad gäller:

*byggnader

*energikällor och energidistribution

*tillgång till varmt och kallt vatten

*avfallshantering 

*transporter till och från ön, samt inom ön


En helhetsbedömning kommer att göras vid arbetsområdets slut med tillhörande matris, se nedan.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Åk 8. Fysik - Energiprojekt 2020
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback