Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Bråk för 7D och 7E

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Med hjälp av ett tal i bråkform kan du uttrycka en andel. Du får inte hela tårtan utan bara en del av den. Bråket visar hur stor den delen är. Någon har tagit 1/4 av tårtan. Du får lära dig att skriva bråk på olika sätt samt räkna med bråk. Kom ihåg - mattebråk är inte bråkiga utan snälla! ;)

Lärandemål till dig som elev

Efter kapitlet ska du kunna:

 • använda och beskriva begreppen som tillhör detta område, t.ex. bråk, täljare, nämnare, andel, bråkform, blandad form, förkorta, förlänga, decimalform
 • skriva och tolka tal i bråkform
 • växla mellan blandad form och bråkform
 • beräkna delen av det hela
 • jämföra och storleksordna bråk 
 • förlänga och förkorta bråk
 • kunna addera och subtrahera tal i bråkform och blandad form
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • lösa problem med bråk

Arbetsformer

 • Lärarledda genomgångar
 • Digitala genomgångar (videoklipp i Teams)
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Praktiska uppgifter
 • Uppgifter med digitala hjälpmedel
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Problemlösning enskilt och i grupp

Bedömning

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Vi bedömer dina förmågor genom:

 • teoretiskt test/prov vecka 12. 18 mars för 7D och 20 mars för 7E
 • Ditt individuella arbete under lektionerna.
 • deltagande i diskussioner och samtal under lektionstid

Bedömning sker fortlöpande under pågående arbetsområde. Vi bedömer vilken kvalitet du visar i dina uträkningar (val av metoder och användning av matematiska begrepp), och i dina resonemang, och hur väl du kommunicerar. Vi bedömer också kvaliteten på din problemlösningsförmåga.

 

Videoklipp


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback