Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Samband åk8

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Här får du lära dig tolka samband och mönster med hjälp av tabeller, diagram och formler.

 Syfte

Under några veckor ska vi arbeta med samband. Målet är att bli säkrare på vad olika begrepp inom samband.

Efter avsnittet ska du kunna:

 • använda och beskriva begreppen som tillhör detta område, t.ex. koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, samband, tabell, diagram, graf, lutning, formel, linjära samband, proportionella samband, proportionalitet, jämförpris, hastighet
 • tolka olika typer av samband.
 • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler.
 • beskriva proportionella samband.
 • lösa problem kopplade till samband.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • Gemensamma exempeluppgifter (oftast från tavlan)
 • Att definiera och förstå innebörden i olika begrepp.
 • Diskussioner i klassrummet, både i par, grupper och helklass
 • Problemlösning. 

 Kunskaper

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Samband

  • använda och beskriva begreppen som tillhör detta område, t.ex. koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, samband, tabell, diagram, graf, lutning, formel, linjära samband, proportionella samband, proportionalitet, jämförpris, hastighet
  • tolka olika typer av samband.
  • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler.
  • beskriva proportionella samband.
  • lösa problem kopplade till samband.

 Förmågor att utveckla

 När vi arbetar med innehållet och mot kunskaperna tränar vi hela tiden på att utveckla fem förmågor inom matematiken. Här är en sammanfattning av dem:

 • Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa matematiska problem, välja lämpliga strategier och utvärdera dem. Beskriva med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp, se hur olika begrepp hänger ihop.
 • Metodförmåga: Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Resonemangsförmåga: Föra resonemang, ställa och besvara frågor, motivera.
 • Komunikationsförmåga: Beskriva och redogöra tankegångar, användandet av olika uttrycksformer

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris matte
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback