Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Procent åk8

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Att kunna räkna ut priset på en vara efter rabatt och ha koll på vilken lön man får efter att skatten är dragen är ett vardagligt problem som man måste klara av. Då är kunskaper inom områdena procent av största vikt att man kan behärska.

 Syfte

Under några veckor ska vi arbeta med procent. Målet är att bli säkrare på vad olika begrepp inom procent.

Mål:

 • Du ska förstå vad begreppet procent betyder och kunna använda det när du beskriver delar i t ex bilder eller text.
 • Du ska kunna se sambandet mellan bråk, procent och decimaltal och använda det för att skriva om tal från bråkform till procentform.
 • Du ska kunna beräkna hur mycket en viss procent av något är. T ex beräkna hur mycket 10% är av 450:-
 • Du ska kunna göra beräkningar som handlar om procentuella förändringar.
 • Du ska kunna uttrycka en andel i både bråkform, decimalform och procentform. T ex kunna beräkna hur många procent av klassen som är vänsterhänta.
 • Du ska kunna göra jämförelser med hjälp av bråk och procent.
 • Du ska kunna göra beräkningar med tal i bråkform.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • Gemensamma exempeluppgifter (oftast från tavlan)
 • Att definiera och förstå innebörden i olika begrepp.
 • Diskussioner i klassrummet, både i par, grupper och helklass
 • Problemlösning. 

 Förmågor att utveckla

 När vi arbetar med innehållet och mot kunskaperna tränar vi hela tiden på att utveckla fem förmågor inom matematiken. Här är en sammanfattning av dem:

 • Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa matematiska problem, välja lämpliga strategier och utvärdera dem. Beskriva med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp, se hur olika begrepp hänger ihop.
 • Metodförmåga: Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Resonemangsförmåga: Föra resonemang, ställa och besvara frågor, motivera.
 • Komunikationsförmåga: Beskriva och redogöra tankegångar, användandet av olika uttrycksformer

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris matte
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback