Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 5

Engelska åk 4 VT20

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Vi arbetar bland annat med boken Magic 4 och ser på The grammar company.

Magic 4.

Under VT20 i åk 4 kommer vi att arbeta med boken Magic 4. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Vi kommer även bekanta oss med uppbyggnaden av det engelska språket genom att se på The grammar company på URplay och göra övningar kopplade till detta.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. från tavlan, i Magic Classbook och workbook.
...kunna lyssna och förstå bland annat muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och  berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska 
...behärska grundläggande engelsk grammatik   

 

 

Undervisningens innehåll

Se nedan:

Vad?

Läsa enkla texter, främst från Magic 4 Classbook.
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
Skriva enkla texter av olika slag (beskrivningar, dialoger, brev).
Tala engelska så mycket som möjligt (i helklass, par, grupper och enskilt)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa, göra hörförståelser och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur?

Vi arbetar enskilt, i par, grupper och helklass. Vi ser bland annat på filmer, pratar med varandra, leker lekar, skriver texter och läser. 

 

Detta kommer bedömas

Under läsåret kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.)
- förstå innehållet i en text
- kunna skriva meningar
- kunna samtala (ställa frågor och svara på enkla frågor).


Bedömningen sker löpande på lektionerna samt med vissa tester, både oförberedda och förberedda. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter