Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Ekologi vt-20 åk 7

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Ekologi handlar om samspelet i naturen, hur levande varelser påverkar varandra och påverkas av miljön de lever i. Här får du också lära dig om hur fotosyntesen fungerar och kolets kretslopp ser ut.

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Ekologi handlar om samspelet i naturen, hur levande varelser påverkar varandra och påverkas av miljön de lever i. Här får du också lära dig om hur fotosyntesen fungerar och kolets kretslopp ser ut.

Mål

När det här arbetsområdet är slut ska du:

 • kunna använda mikroskop
 • kunna skriva en näringskedja
 • kunna sätta ihop näringskedjor till en näringsväv
 • kunna förklara hur en näringspyramid är uppbyggd
 • kunna förklara och använda ord som är speciella för det här området (ämnesspecifika ord) på ett korrekt sätt
 • kunna ge exempel på vad som kan påverka ett ekosystem
 • kunna ge exempel på hur du genom ditt sätt att leva kan påverka ekosystem
 • kunna planera, genomföra och redovisa en undersökning av ett ekosystem (om tid finns)
 • veta vad fotosyntesen är
 • känna till formeln för fotosyntes
 • veta vad cellandning är
 • känna till delar i växt- och djurceller
 • kunna redogöra för kolets kretslopp
Arbetssätt

Vi kommer att:

 • studera celler i mikroskop och göra egna preparat
 • ha gemensamma muntliga genomgångar
 • se film
 • göra en undersökning av ett ekosystem utomhus (om tid finns)
 • skriftligt dokumentera undersökningen

Redovisningsform

Eleverna redovisar sina kunskaper:

 • muntligt på lektionerna
 • i praktiskt arbete vid olika undersökningar
 • genom att dokumentera undersökningar
 • i skriftligt uppgifter

Bedömning

Jag bedömer:

 • ditt resonemang på lektionerna
 • dina praktiska färdigheter vid olika undersökningar
 • din planering, genomförande och redovisning av din ekologiska undersökning (om den hinns med)
 • dina svar på de skriftliga uppgifterna

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Matriser i planeringen
Ekologi vt-20 åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback