Skolbanken Logo
Skolbanken

Båtar

123461 Förskolan Bamse, Språkförskolan, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

flyta sjunka

Didaktiska val/undervisning

Vilka didaktiska val ska jag göra? VAD? VARFÖR? HUR?

Pedagog/pedagoger: 

Grupp/barn: 

Projekt/tema/fokus

Utmaning till barnen:

 

Vad ska barnen möta för uppgift och med vilket material? 

 

Miljö/rum/plats (VAR)

Var ska vi vara?

 

Introduktion (HUR)

Hur ska jag/vi presentera och regissera materialet/uppgiften/utmaningen?

 

Dokumentation (VAD och HUR)

Vad och hur ska vi/jag dokumentera? 

 

Förväntningar (VARFÖR)

Vilka förväntningar har vi på undervisningstillfället?  

 

Pedagogens roll

Hur ska jag som pedagog förhålla mig?  

Hur ska vi agera?

 

Påverkan och inverkan

Vilka tidigare erfarenheter har barnen kopplat till våra val?

 

Barnens möjlighet till delaktighet och inflytande (HUR)

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback