Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska åk 5 vt

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Att ha kunskaper i engelska kan ge dig nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och är både värdefullt och viktigt att kunna!

VAD?

Du kommer att få träna på att:

 

 • förstå när andra pratar engelska, till exempel lärare och på radio/tv
 • läsa och förstå engelska, till exempel texterna i Magic
 • själv tala och skriva på engelska
 • reflektera kring hur de som lever i engelsktalande länder har det och jämföra med dig själv

HUR?

Du kommer träna engelska genom att ensam, i par eller grupp:

 • lyssna på texter
 • se på en tv-serie
 • läsa texter och översätta
 • arbeta med övningar i Workbook
 • lyssna på hörövningar
 • träna ord i skolan och ha glosor i läxa
 • göra olika övningar och lekar
 • skriva egna enkla texter

 

BEDÖMNING

 

Dina kunskaper i engelska kommer att bedömas utifrån följande moment:

 • hur aktiv du är i övningar och diskussioner
 • muntlig framställning
 • skriftlig produktion
 • läsförståelse
 • hörförståelse

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback