Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Omkrets och area

Norrtullskolan åk F-6, Söderhamn · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi arbetar med att undersöka, jämföra och mäta omkrets och area.

Du ska få arbeta med att mäta och jämföra. Du kommer att arbeta med omkrets och area.

Ord och begrepp

Area

yta

omkrets

cm

sträcka

Arbetssätt

praktiskt arbete

samtal

 

film  http://urskola.se/Produkter/183834-Matildas-mattegata-Area

 

 

 

Dina mål

När du har arbetat med det här ska du kunna:

mäta omkretsen

jämföra och uppskatta olika omkrets

vad area är och jämföra olika areor

att arean är densamma men omkretsen varierar om man byter form

använda begrepp som omkrets, area, större än, mindre än

göra en enkel förstoring och förminskning av en figur

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

uppskatta, jämföra och mäta omkrets. Det visar du genom att jämföra två olika former och uppskatta omkretsen och sedan mäta den.

jämföra olika areor och samtala om dem. Det visar du genom att undersöka olika areor och visa på vilken som är störst eller minst och hur du vet det.

använda begrepp, Det visar du under samtal i klassen med läraren.

göra en enkel förstoring och förminskning av en figur. Det visar du genom att göra en förminskning och en förstoring av till exempel en rektangel under lektionen.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback