Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Modersmål, Biologi

·

Årskurs:

1 - 3

Kroppen och våra sinnen åk 2/ V 11-13

Rosenvallskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

I detta tema kommer du lära dig om kroppen och hur den fungerar. Du kommer att få lära dig olika kroppsdelar. Du kommer också att lära dig om våra fem sinnen.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din kunskap om:

- Några av våra yttre kroppsdelar, både deras namn och funktion.

- Våra sinnen, både namn och funktion.

 

Arbetsätt

- Diskutera och samtala om kroppen

- Titta på film om kroppen

- Skriva egna faktatexter om sinnena

- Enkla undersökningar om våra sinnen

- Lära oss namnen på kroppsdelar på arabiska

 

 

Bedömning

Hur du berättar och deltar i diskussioner om några av människans kroppsdelar och sinnen med hjälp av:

- begreppsförmåga, kan namnge kroppens yttre delar och sinnen

- analysförmåga, hur du kan förklara varför det blev som det blev i experiment

- kommunikativ förmåga, hur du kan berätta om kroppen och sinnen

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Matriser i planeringen
Kroppen och våra sinnen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter