Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi - Blandningar och lösningar

Bälinge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Du kommer att få lära dig vad en lösning och blandning är. Du kommer också att lära dig olika metoder för att dela upp lösningar och blandningar. Vidare kommer du att träna på att genomföra undersökningar och att dokumentera dina undersökningar med labbrapport.

Viktiga ord och begrepp

atomer,molekyler, ämnen, lösning, blandning, mättad lösning, omättad lösning, filtrera, sila,  sedimentering, avdunstning.

 

 

Undervisning

* Vi kommer att ha genomgångar i helklass. 

* Vi kommer att läsa litteratur, svara på frågor och samtala om texternas innehåll.

* Du kommer att få delta i olika laborationer och träna på att skriva labbrapporter.

* Vi kommer att repetera tillsammans och du kommer få möjlighet att visa allt du lärt dig i en bedömningsuppgift.  

Bedömning

Förutom det du visar att du lärt dig i bedömningsuppgiften kommer vi dessutom att bedöma:

  • din aktivitet i samband med laborationer
  • ditt deltagande i diskussioner
  • dina dokumentationer.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback