Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Religionskunskap, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Judendom, Kristendom och Islam

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vad betyder orden religion och tro för dig? Vi kommer att prata om tre av världens religioner: kristendom, islam och judendom. Du ska få höra några spännande berättelser och få arbeta med dessa på olika sätt. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider och religiösa byggnader.

 

Mål med undervisningen:

Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksammade på hur människor inom religösa traditioner uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

Du kommer att få lära dig:

 • Berätta om kristendomens, judendomens och islams gudsnamn, symboler, heliga byggnad, heliga skrift, gudstjänstledare och högtider.
 • Berätta om likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
 • några begrepp från de tre religionerna.
 • läsa en faktatext och svara på frågor som hör till texten
 • kunna lyssna aktivt och delta när vi diskuterar tillsammans.

Några viktiga begrepp:

 • helig byggnad
 • helig symbol
 • religion
 • kristen, jude, muslim
 • hjältar 
 • myt

Det här ska vi göra: 

Du kommer att

 • se filmer
 • Läsa enkla faktatexter om Judendom, Kristendom, och Islam.
 • lyssna på berättelser.
 • samtala och diskutera
 • rita och skriva faktatext
 • arbeta i par och göra en muntlig presentation.
 • öva begrepp med tex. "fråga, fråga byt och hör vi ihop"

 

Det här ska vi bedöma:

Se matrisen "Skillnader och likheter mellan de Abrahamitiska religionerna" längst ner.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Matriser i planeringen
Skillnader och likheter mellan de abrahamitiska religionerna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback