Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Scared?!

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Are you perhaps one of those who doesn't like ghosts, haunted houses and spiders? Or do you love scary movies and to get scared? In this area we are going to talk about what makes you and other people scared, we are going to read texts about scary stuff and we are going to watch an animated film called Coraline. We are also going to write a lot of different texts in English, so get ready!

Syfte

Konkretisering av målen

 • När vi samtalar i par, smågrupper och i klassen visar du att du kan föra ett samtal på engelska samt bidra till att samtalet fungerar genom att kommentera och ställa frågor.
 • När du skriver olika typer av texter (t ex dialoger och olika typer av berättelser)  visar du att du kan skriva en text på engelska samt att du kan bearbeta och förbättra ditt innehåll och språk.
 • När du läser texter på egen hand visar du att du kan använda strategier som att slå upp ord du inte förstår, gissa utifrån sammanhang, rubriker och bilder, läsa om och läsa vidare i texten. 

 

Undervisning

 • Vi samtalar och diskuterar olika slags rädslor. Vi tränar på att hålla igång ett samtal samt lär oss användbara uttryck i ett samtal.
 • Vi lär oss ord och uttryck för att kunna prata och skriva kring temat Scared. 
 • Vi tränar på att använda oss av strategier för att förstå texter t ex genom att slå upp svåra ord, gissa utifrån sammanhang och läsa om och vidare i texten. 
 • Vi arbetar med verb i dåtid samt besktivande ord som adjektiv och adverb för att kunna skriva berättande texter.
 • Vi läser och lyssnar på olika texter på temat för att hitta inspiration till samtal och egna texter.
 • Vi ser filmen Coraline och arbetar med filmens handling och ord från filmen. 
 • Vi skriver olika typer av texter ( t ex dialog, berättelser och texter kring filmen) samt tränar på att bearbeta texterna mot större tydlighet, variation och korrekthet.

Bedömning

 • Din förmåga att kommunicera i tal (ditt ordförråd, ditt flyt och innehållet i det du säger) samt din förmåga att bidra till att ett samtal fungerar. Bedöms i matris.
 • Din förmåga att skriva olika slags texter samt din förmåga att bearbeta och förbättra en text mot större tydlighet, variation och korrekthet. Bedöms i matris.
 • Din förmåga att använda strategier för att förstå texter som vi läser tillsammans och som du läser på egen hand. (bedöms i kommentar)

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
Kommunicera i tal och skrift
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback