Skolbanken Logo
Skolbanken

Det sociala samspelet

Kastanjens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Hur är man en bra kompis?

Mål (Syfte med undervisningen)

 • Barnen får möjlighet att utveckla sina förmågor kring samarbete och förstå begreppet VI.
 • Stärka barnens självkänsla och deras empatiska förmåga.
 • Ge barnen en möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter i samspel som att bjuda in till lek, visa omsorg, turas om och hjälpa varandra.
 • Vi vill ha roligt tillsammans.
 

Hur ska undervisningen genomföras?

 • I tvärgrupperna arbetar vi aktivt med värdegrundsfrågor tillsammans med barnen, anpassat efter barnens ålder och mognad.
 • I vårt dagliga arbete med barnen lyfter vi och pratar om hur man ska vara mot varandra.
 • Vi blandar barnen i aktiviteter så de ska känna sig bekväma i varandras sällskap.
 • Vi lyssnar in barnen och agerar medforskare så att vi tillsammans kan följa barnens tankar och utveckling framåt med förslag hur de kan lösa situationer.
 • Samarbetsövningar/lekar tillsammans med barnen.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För vem?

För alla barn och pedagoger på förskolan

 • Av vem?

Med stöttning av oss pedagoger vill vi att barnen ska bli självständiga i det sociala samspelet med varandra. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter