Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Etik och moral

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Syftet med arbetsområdet är att du ska få arbeta med viktiga teman och olika livsfrågor. Du kommer bland annat få lära dig om begreppen etik, solidaritet, sexualitet, utanförskap och trygghet. Vi ska diskutera frågor om hur vi är mot varandra. Hur påverkar det vi gör mot andra oss själva och dem runt omkring oss. Vecka 11 och 12.

Konkreta mål

Du ska efter arbetet kunna:

- resonera runt moraliska frågor, vad som är rätt och fel, och förklara hur du tänker om detta.

- använda några ord och begrepp som hör till området, t ex jämlikhet, solidaritet, rätt, orätt, etik, moral, ansvar och skyldighet

 

Undervisning

Vi kommer att se på film och diskutera.

Vi kommer att läsa och diskutera texter.

Resonera och fundera, enskilt och i grupp.

 

Redovisning och bedömning av förmågor

Jag kommer att bedöma hur du kan:

- resonera runt moraliska frågor, vad som är rätt och fel, och förklara hur du tänker om detta.

- använda ord och begrepp som hör till området, t ex jämlikhet, solidaritet, rätt, orätt, etik, moral, ansvar och skyldighet


Läroplanskopplingar

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen
Kopia av Kunskapskrav religion åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter