Skolbanken Logo
Skolbanken

Minskade barngrupper

Ekskogens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Planering och genomförande av minskade barngrupper.

Syfte - varför? 

 

Vi har fått i uppdrag från våra politiker i vår kommun att organisera oss för minskade barngrupper större delen av dagen. Syftet med minskade barngrupper möjliggör en lugnare och bullerfri miljö samt ett större inflytande.

 

Mål - vad? 

 

Vi har fått i uppdrag från våra politiker i vår kommun att organisera oss för minskade barngrupper större delen av dagen. Vi har även fått i uppdrag av vår rektor att arbeta i storarbetslag där två hemvister ingår. 

Utgångsläge

 

I nuläget ser vi att barnen mår bättre av att vistas i ett mindre sammanhang. Barnen får en större tillit till sin egen förmåga och vågar mer när de vistas i mindre grupper. Vi ser också att detta skapar en behagligare ljudnivå eftersom det aldrig blir för mycket barn på en och samma plats. När barnen får vistas i mindre tvärgrupper mellan hemvisterna gör att barnen skapar fler vänskapsrelationer samt blir tryggare i storarbetslaget. Barnen får även möjlighet till större inflytande när de vistats i mindre grupper. 

 

Genomförande - Hur 

 

Vi har introducerat organisationen för minskade barngrupper med att dela in oss i 3 tvärgrupper. Vi har börjat med en dag i veckan med tvärgrupper över hemvisterna. Vi använder våra två hemvister samt vår utemiljö samtidigt. Vi använder oss utav rum och rummet för att skapa små tydliga lekmiljöer med material där vi samlar barnen i mindre grupper. Vi erbjuder barnen en lagom mängd av material som är organiserat och utefter deras intressen. Allt material är tillgängligt för alla barn. Vi har tydliga anvisningar för hur många barn det får vara i rummen för att undvika för stora grupper och är noga med att fördela barnen över avdelningens alla rum.

 

Under måltider delar vi upp oss över 3 bord, varav 1 bord finns i målarrummet där en liten grupp äter bakom stängd dörr. Vi äter även frukost i ett avskilt rum där några barn åt gången får äta tillsammans med en pedagog. 


Vem ansvarar för vad? 

Alla pedagoger har ansvar för genomförandet av mindre grupper.


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback