Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbar utveckling

Forssaänggården, Borlänge · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vi kommer arbeta med globala mål och synliggöra dem med hjälp av sopsorteringsmonster samt odling av olika grödor.

Vi kommer att arbeta med följande globala mål.  3. God hälsa och välbefinnande. 12. Hållbar konsumtion och produktion. 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet kommer vi att genomföra med hjälp av olika sopsorterings monster. 

Vi kommer att:

- regelbundet gå till återvinningscentral och sophus.

- prata om de olika material som papper, kartong, metall, plast med mera. Benämna saker med sitt rätta namn.

- göra skräp kollage.

- odla olika grödor.

- göra olika krukor att plantera i.

- ha rörelse både ute och inne.

- göra något slags diagram med mera om hur det växer inne på avdelningen.

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback