Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Geometriska objekt och vinklar- Favorit matematik 7C

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden av material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. Geometri kommer från grekiskan. Geo betyder jord och metrei’a betyder mäta. I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd och vinklar.

Veckoplanering v 12-14

 

12

 

 

 

 

Kap 5:4 Tema: Cirklar

 

Mål: 

Att förstå följande begrepp: radie, korda, diameter, medelpunkt, cirkelbåde, sektor        

Att kunna använda begrepp: radie, korda, diameter, medelpunkt, cirkelbåde, sektor

Att kunna använda passare för att rita en cirkel

 

 

Uppgifter: 

Favorit i matematik läs s.230-231

s. 227-229  n 1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,13, 14, 20,21

 

 

Kap 5:5 Tema: Vinklar

 

Mål: 

Att kunna veta att en vinkel består av vinkelben och vinkelspets

Att kunna namnge vinkel m h p bokstäver

Att kunna veta att ett helt varv har vinkel på 3600 och att kunna beräkna en okänd vinkel 

Att kunna uppskatta storleken på vinkeln

Att kunna mäta olika vinklar m h a gradskiva        

 

Uppgifter: 

Favorit i matematik läs s.234-235

s. 236-239  n 1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,13,18, 19,20

 

13

Kap 5:6 Tema: Kategorisera och rita vinklar

 

Mål: 

Att förstå vad som kännetecknar olika vinklar: nollvinkel, konkav vinkel, rak vinkel, konvex vinkel, hel vinkel, spetsig vinkel, rät vinkel och trubbig vinkel

 

Att kunna rita olika vinklar m h a gradskiva

Att kunna beräkna olika vinklar   

 

Uppgifter: 

Favorit i matematik läs s.242-243

s. 243-245  n 1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,18, 19

 

Kap 5:7 Tema: Halvera och flytta vinklar

 

Mål: 

Att förstå vad menas en bisektris

Att förstå hur man ritar en bisektris mha gradskicka och passare

 

 

 

Uppgifter: 

Favorit i matematik läs s.246-247

s. 248-248  n 1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,13,19, 20

 

Kap 5:8 Tema: Parallella vinklar och linjer som skär varandra

 

Mål: 

Att förstå vad menas med parallella linjer, icke-parallella linjer och skärningspunkt och hur de betecknas

Att förstå vad menas med en normal och hur den betecknas

 

 

Att kunna rita parallella linjer mha gradskiva

Att kunna rita en vinklerätt linje till en annan linje

 

Uppgifter: 

Favorit i matematik läs s.250-251

s. 252-253  n 1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,13,19, 20

 

Kap 5:9 Tema: Sidovinklar och vertikalvinklar

 

Mål: 

Att förstå vad menas med vertikala vinklar och sidovinklar

Att bestämma storleken på vinklarna och andra vinklar är vertikala eller sidovinklar 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter: 

Favorit i matematik läs s.254-255

s. 255-256  n 1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,13,14, 15,21, 22

 

14

Kap 5:10 Tema: Likbelägna vinklar

 

Mål: 

Att förstå vad menas likbelägna vinklar

Att förstå att likbelägna vinklar är lika vid parallella linjer. 

Att bestämma storleken på likbelägna vinklarna

 

Uppgifter: 

Favorit i matematik läs s.258-259

s. 260-261  n 1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,18, 19

 

Kap 5:11 Tema: Repetition

 

Mål: 

Att repetera området geometrin

 

 

 

Uppgifter: 

Favorit i matematik läs s.262-263

s. 252-253  n 1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,13,14,15

 

Tema: Prov på kap 5

 

  

 

 Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att: 

  • lösa problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda metoder som passar till problemet 
  • föra ett resonemang kring dina resultat och analyser 
  • redovisa såväl muntligt som skriftligt, så att andra kan förstå hur du har tänkt och gjort 
  • använda matematiska uttrycksformer som symboler och formler vid redovisningar 
  • använda matematiska begrepp och samband i rätt sammanhang 

Områdets mål och metoder

Du ska under det här arbetsområdet arbeta med och visa kunskaper om:

  • klassificering av olika geometriska objekt, bl a cylindrar och koner
  • definitioner av en mängd geometriska figurer som punkt, sträcka och olika vinklar
  • begreppet normal

 

Kapitlets begrepp 

 

 

Geometriska kroppar 

Cylinder 

Kon

Rätblock

Kub

Pyramid

Planfigur 

Mantelyta 

Basyta 

Dimensioner

Kropp

Plangeometrisk figur

Punkt

Kurva

Linje

Stråle

Sträcka

Polygon

Cirkel

Cikelns medelpunkt

Radie

Korda

Diameter

Omkrets

Medelpunktsvinkel

Båge

Sektor

Vinkel

Vinkelben

Vinkelspets

Nollvinkel

Konkav vinkel

Rak vinkel

Konvex vinkel

Hel vinkel

Spetsig vinkel

Rät vinkel

Trubbig vinkel

Bisektris

Parallell

Icke-parallell

Skärningspunkt

Normal

Mittpunktsnormal

Punktens avstånd

Vertikalvinklar

Sidovinklar

Likbelägna vinklar

 

Arbetssätt

Lektionen kommer börja med en genomgång/repetition från föregående lektion. Vi kommer räkna en hel del tillsammans, för att befästa det nya och lära oss begreppen och metoderna ordentligt så de sitter bra. Varje vecka kommer du få tillfälle att välja hur svåra tal du vill utmana dig med. Det kommer finnas olika svårighetsgrader på talen. 

 

 


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Facit kapitel 5

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback