Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Samhällskunskap

·

Årskurs:

F - 3

Kompistema

Öregrunds skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

De allra flesta vill ha en ”bästa vän”. Hur är en sådan? Vilka egenskaper är viktiga hos en kompis och hur gör/är man för att få/för att själv vara en bra kompis? Det är några av de frågeställningar vi kommer att arbeta kring.

Vi kommer bland annat att samtala, skriva, arbeta tillsammans i olika gruppkonstellationer och skapa bilder för att på olika sätt fördjupa förmågan att vara bra kompisar och trivas tillsammans.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kompisegenskaper -topplista
Kompisdikt
Bilduppgift ”Glyfer”
Om någon retas eller det blir bråk - pröva något av....
Superhjältar VS du själv
Baka/recept