Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska åk5

Knutby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Eleverna i åk 5 lär sig engelska genom att diskutera, lyssna, läsa och skriva. Vi använder oss bland annat av läromedlet What's up, filmer och annat material för att utveckla elevernas kunskaper.

Arbetssätt

Vi använder textbook, workbook.  Vi arbetar muntligt och skriftligt med glosor, filmer och grammatikövningar

För att utveckla förmågan att tala och lyssna så spelar vi spel, gör olika övningar där eleverna är aktiva och pratar engelska.

Vi lyssnar på hörövningar.

Vi läser och översätter veckans text från boken och vi jobbar också med andra typer av text så som faktatexter om olika djur och låttexter.

Du ska skriva, bearbeta och redovisa enkla texter om dig själv och din familj. Du kommer att skriva vykort och brev. 

Centralt innehåll

Vi kommer arbeta med att utveckla din förmåga att använda engelska språket i läsning,läsförståelse,skriva och grammatik.

Some och any

engelska pengar

Förstå och använda verb och pågående form. Du kommer att utveckla din förmåga att prata om vad du gör just nu och vad du kommer att göra.  

Böja verb regelbundet, die, died, jump, jumped

Böja några oregelbundna verb fall, fell, fallen; see, saw, seen

S på verb i presens efter he, she och it, she jumps, he hates

Verbet be  i presens, I am, he, she it is, we you, they are 

Verbet be i preteritum I, he, she, it was, You, we, they were

Do, does och did i frågor

På vårterminen kommer vi att med följande så att du kan utveckla din förmåga att använda det engelska språket

frågeord who, what,where, why, when, how

Utveckla förmågan att beskriva personers utseende .

ing- form am, are,is, + ing- form , was, were + ing- form

futurum will

Utveckla din förmåga att kunna tala  om vad du vill göra och använda rätt tempus, om du gör det nu eller kommer att göra det . 

I would (I'd ) like

we would (we'd ) like

Which, what

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under terminen genom observation, samtal och diskussioner, läsning, rättning av arbetsmaterial som glosor, grammatik- och skrivuppgifter.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter