Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

LEDLED0

Ledarskap och organisation (LEDLED0)

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

VÄLKOMMEN TILL KURSEN LEDARSKAP OCH ORGANISATION! Du har en spännande kurs framför dig! Här nedan kan du läsa om vad kursen kommer att innehålla, vilka metoder vi kommer arbeta med samt vilka kunskaper och förmågor du kommer att få utveckla.

I kursen Ledarskap och organisation ska du få arbeta med att utveckla ditt eget ledarskap. Genom olika praktiska övningar kommer Du få testa på hur det är att leda andra, både enskilt och i grupp.  Du kommer också få lära Dig om olika ledarskapsteorier, vad ett framgångsrikt ledarskap innebär, samt verktygen för att uppnå det. Kursens andra fokus kommer ligga på organisationen, där du kommer få lära dig vad en organisation är, olika typer av organisationer samt hur viktigt ledarskapet är för en framgångsrik organisation. 

Metoderna i kursen kommer  innehålla både teori och praktik, såsom föreläsningar, diskussioner, övningar - enskilt och i grupp, fältstudier, film etc. 

Fokus kommer också ligga på ditt egna ansvar, där Du måste delta aktivt och själv tillgodogöra dig det material, övningar etc. som kursen erbjuder. Allt material och informationsflöde gällande kursen kommer att ligga i Classroom. 

Min förhoppning är att när Du avslutat kursen ska Du känna, märka och veta om att…

  • du har goda kunskaper om ledarskap 

  • utvecklat ett eget framgångsrikt ledarskap 

  • ha goda kunskaper om organisationer

  • samt förstå vikten av ett framgångsrikt ledarskap för en lyckad organisation

  • du har kunskap och förståelse för hur grupper fungerar

  • du har kunskap om hur konflikter uppstår och vilka olika metoder för konflikthantering som finns

 

Varmt välkommen igen! 

 // Sara 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
LEDARSKAP OCH ORGANISATION - BEDÖMNING
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter