Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Geografi åk 6

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Detta jobbar vi med inom geografi i 6:an!

 

SO, geografi                                                                                     

Detta ska vi arbeta med:

Du kommer att få lära dig om uppbyggande och nedbrytande krafter, alltså krafter som påverkar och förändrar jordytan. När du jobbar med detta behöver du kunna vissa ord och begrepp för att kunna förstå texter och vara med i diskussioner. Du kommer att lära dig namn och läge på världsdelarna, Europas länder, huvudstäder, större floder och bergskedjor. 

 

När du har arbetat med det här området ska du:

 

 • förklara och ge exempel på olika krafter som formar och förändrar jordytan,

 • förklara skillnaden på världsdel och kontinent,
 • veta namn och läge på världsdelar och kontinenter

 • veta namn och läge på Europas länder,

 • veta namn och läge på några av Europas största floder,

 • veta var Europas stora bergskedjor finns och vad de heter,

 • ha kunskaper om naturens resurser, var de finns och vad de används till,

 • veta skillnaden mellan förnybara och icke förnybara resurser,

 • veta varför det är viktigt att hushålla med våra resurser,

 • kunna jämföra olika länders levnadsvillkor och veta vad som kännetecknar ett fattigt och ett rikt land,

 • kunna förklara ord och begrepp, t ex vittring, jordplattor, jordbävning, hållbar utveckling, energikälla…

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa och diskutera faktatexter,

 • titta på film (göra anteckningar),

 • jobba med uppgifter utifrån instruktioner, faktatexter, filmer och diskussioner,

 • prata, diskutera och lära oss om svåra ord och begrepp,

 • diskutera muntligt och skriftligt,

 • arbeta med enskilda uppgifter och uppgifter i grupp,

 • exit-pass, diagnoser

 • förbereda och genomföra muntliga och digitala presentationer 

Det här kommer vi att bedöma:

 • din förmåga att läsa och förstå faktatexter, samt använda dina kunskaper t ex var olika länder, floder och bergskedjor ligger – informationshantering,

 • din förmåga att delta i diskussioner – kommunikativ förmåga och analysförmåga,

 • din förmåga att skriftligt och muntligt diskutera, förklara och reflektera – analysförmåga,

 • din förmåga att visa att du kan använda och förstå begrepp, t ex i diskussioner och i texter du skriver – begreppsförståelse,
 • din förmåga att utifrån instruktioner, egna reflektioner, information och kunskaper lösa problem, både enskilt och i grupp – metakognitiv förmåga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter