Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Let's read a book! Matilda

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Now we’re going to read a real novel in English. You will write a book report about the book you’ve read. Each week you will answer some questions about the story that you’ll need when you write the book report after having finished the book. Each week you will learn some new vocabulary and we will also have some discussions about the book and the topic “school” in groups. We will also be working with the chapter "Outlaws" in NE.

Lärandemål
- Du kan tillgodogöra dig innehållet i en skönlitterär bok.
-
Du utvecklar ditt ordförråd och din känsla för meningsbyggnad.
- Du redovisar bokens huvudsakliga innehåll och en del detaljer, liksom din egen läsupplevelse.
-
Du kan formulera en uppsats på engelska som är begriplig och relativt sammanhängande.

Undervisningen
Vi läser alla romanen ”Matilda” av Roald Dahl.  Under två lektioner varje vecka kommer vi att läsa och lyssna gemensamt på boken samt svara på frågor kring dess innehåll. En lektion i veckan kommer vi att ägna åt grammatik och arbete med kapitlet ”Outlaws” i NE. Om man varit sjuk, så är det viktigt att man lånar hem en bok och läser ikapp. Som slutuppgift skriver du en bokrapport om boken.

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

Du har ett visst antal glosor från boken i läxa till varje torsdag. I uppsatsen samt då du svarar på frågor skriftligt och vid bokdiskussioner visar du på såväl läsförståelse av den skönlitterära bok vi läst samt din förmåga att formulera dig i skrift (och tal) på engelska.

 

  In class

Homework

w. 10-11

• Introduction to the reading project “Matilda”

• We read and listen to p. 7-48 (Until The Platinum-blond Man) in Matilda

• Answer questions 1–5

 

Homework to Thursday 15 March

•Learn the chosen words for p. 7-48 (Until The Platinum-blond Man)

•Make sure you have answered questions 1-5. You can find the questions in Teams.

w.12-13

• We read and listen to p. 49-95 (Until Throwing the Hammer) in Matilda

• Answer questions   7–10.

•NE Outlaws: Introduction to the chapter, what will you learn? Research and discussion in pairs.

 

Homework to Thursday 22 March

•Learn the chosen words for p. 49-95 (Until Throwing the Hammer)

•Make sure you have answered questions 7-10. You can find the questions in Teams.

w. 11-14

• We read and listen to p.95-135 (Until The Weekly Test)

• Answer questions 12-14

• NE Outlaws: Listen to the text “Ching Shih”. Practice vocabulary and do ex. 2.2.2-2.2.5

 

Homework to Thursday 29 March

•Learn the chosen words for p. 91-140

•Make sure you have answered questions 12-14. You can find the questions in Teams.

w. 16-17

• We read and listen to p.135-187 (Until Miss Honey’s Story)

• Answer question 15       

• NE Outlaws: Read the text “An offer she couldn’t refuse”. Practice the vocabulary and discuss ex. 2.2.6 in pairs and do ex. 2.2.7.

Homework to Thursday 12 April

Learn the chosen words for p. 135-187 (Until Miss Honey’s Story)

•Make sure you have answered question 15 You can find the questions in Teams.

 

w. 18-19

. • We read and listen to p. 187-232

• Answer questions 16–22     

• NE Outlaws: Listen to A New Pirate Enters the Red Flag. Practice the vocabulary and do ex. 2.2.8-2.2.13

 

Homework to Wednesday 19 April

Learn the chosen words for p. 187-232

•Make sure you have answered question 16-22. You can find the questions in Teams.

 

w.19-20

•Write your book report about Matilda on Thursday 7th of May.

• We watch the film Matilda.

If you did not finish the book report during class. Finish it at the latest Thursday the 14th of May.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter