Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1

Idrott och hälsa vt-20

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

I idrotten kommer du få möjlighet att utveckla dina rörelser genom lekar, danser och bollsporter.

Planering för vårterminen 2020

Mål med undervisningen i idrott är att:
- utveckla sin förmåga att motionera, leka och idrotta på egen hand och tillsammans med andra
- utveckla en positiv självbild och en god kroppsuppfattning
- utveckla intresse för friluftsliv och stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet
- utveckla kunskap om vad som främjar hälsan

Vi kommer att jobba med följande aktiviteter:

Friluftsdag i Färsna eller i skogen. Vi leker lekar, gör uppdrag och gör mat.

-skridskor

-Dans och rörelse till musik. vi använder oss av rockringar och gör dansstopp

-Röris

-Redskap. Stationsgympa

-Innebandy

-Badminton

-lekar och stafetter ute och inne

-Spökboll

-kinesiska muren

-klättervägg. Klättra i ribbstolar

-Allemansrätten

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Allemansrättens grunder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter