Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

8 - 9

Instrumentkunskap // World Music instruments

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

På vår Workshop Day den 30 april kommer vi få besök av gruppen RA som spelar musik från olika delar i världen. De kommer att spela sånger från jordens alla hörn på en rad olika instrument.

INSTRUMENT FRÅN HELA VÄRLDEN

INNEHÅLL
På vår Workshop Day den 30 april kommer vi få besök av gruppen RA som spelar musik från olika delar i världen. De kommer att spela sånger från jordens alla hörn på en rad olika instrument. Innan konserten kommer de att besöka varje klass i årskurs 9 och berätta om olika instrument och musikstilar.

 

SYFTE
Att fördjupa dina kunskaper om olika instrument och vilken funktion de fyller i olika musikstilar.

MÅL
Att kunna veta namn på olika instrument och i vilka olika delar av världen de används.

 

ASPEKTER I ÄMNET MUSIK SOM BEDÖMS 

 • Delta i gemensam sång

 • Spela & ackompanjera

 • Anpassa & uppmärksamma

 • Sjunga eller spela instrument

 •  Bearbeta & tolka till uttryck

 •  Skapa musik

 •  Kombinera med andra uttrycksformer

 • Ge omdömen & förslag

 • Resonera om funktion och betydelse

 •  Musikaliska karaktärsdrag

 • Musikaliska instrument

VIKTIGA FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ATT DU SKA LYCKAS MED KURSEN

 • Lyssna aktivt vid genomgången i klassrummet
 • Lyssna aktivt vid gruppen RA:s musikaliska framträdande
 • Studera den bifogade presentationen

 

ARBETSPROCESS

 1. Genomgång iklassrummet
 2. Konsert i Ljushallen
 3. Individuellt prov (DigiExam) direkt efter provet

 

BEDÖMNINGSBESKRIVNING

A-nivå

 • 90 % rätt på provfrågorna

----------------------------------------------------------------------------------------------------

C-nivå

 • 60-90% rätt på provfrågorna

----------------------------------------------------------------------------------------------------

E-nivå

 • Mindre än 60% rätt på provfrågorna

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAL

 • Presentation med instrument från olika delar av världen
 • Muntlig genomgång i klassrummet
 • Konsertframförande

 

BEDÖMNING & INLÄMNING

 • Inlämning av provsvar genom DigiExam

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Instrumentkunskap // World Music instruments
Uppgifter
Studiematerial för World Music Instruments