Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Här bor jag

Kalvegrinna förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Barnen har pratat och funderat mycket om var kompisarna bor någonstans.

Innehåll

Alla barnen kommer att deltaga efter sin egna förmåga.

Skapande: Vi kommer göra en karta och sätta upp på väggen. Barnen kommer att göra hus av glasspinnar och välja en bakgrund på den färgen som deras hus har .Rita av huset på ett papper och sen klippa ut det. Barnen kommer att klistra på bakgrunden och ett kort på sig själva.Sen sätter vi tillsammans med barnen upp husen på kartan.

 

 Språk: Vi kommer att läsa böcker om olika familjer t.ex. Alfons Åberg. 

 

Matematik:Barnen kommer att få räkna hur många man är i familjen. Hur många husdjur det finns. Vilket husnummer man har.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter