Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Alla årskurser

Bygga Broar

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Broar finns överallt i världen för att människor ska kunna komma dit de vill. Men hur bygger man en bro för att få den hållbar?

MÅL

Du ska kunna:

  • Beskriva olika hållfasta och stabila konstruktioner som används i byggnader: armering, balkar, fackverk m.m.
  • Beskriva olika typer av brokonstruktioner och vad det är som gör dem hållfasta.
  • Förklara varför man väljer vissa material och tekniska lösningar vid konstruktion av broar.
  • Konstruera en bro genom att använda olika byggtekniska konstruktioner.
  • Göra en skriftlig rapport som beskriver brobygget där du använder skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp.

UNDERVISNINGEN

Titta på instruktionsfilm, läsa i läroboken och arbeta med uppgifter för att träna nya begrepp när det gäller hållfasthet och tekniska konstruktioner.

Bygga bro av spaghetti

Skriva en rapport om brobygget

 

Här visar du vad du lärt dig

Under arbetet med att bygga bron

I den Tekniska rapporten om brobygget


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Bygga Broar
Uppgifter
Brobygge