Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Kroppen

Hosjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Var sitter de olika kroppsdelarna och vilka funktioner har dem? Hur kan sömn, motion och hälsa höra ihop? Vi studerar kroppens olika funktioner.

Syfte

Konkretisering av mål

Du ska känna till och kunna namnge några  kroppsdelar, samt deras funktion i den egna kroppen.

Du ska känna till sambandet mellan mat, motion och hälsa.

Arbetssätt

För att du ska lära dig om olika organ och deras funktioner i kroppen kommer du att:

  • arbeta enskilt och i grupp.
  • se filmer.
  • läsa faktatexter.
  • delta i diskussioner.
  • arbeta med bilduppgifter.

Bedömning

Du ska kunna:

  • berätta muntligt och skriftligt om några kroppsdelar, var de sitter och hur de fungerar.
  • berätta muntligt och skriftligt om vad som är viktigt för att människan ska må bra.

 


Läroplanskopplingar

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Matriser i planeringen
Människokroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter