Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Livet förr och nu

Jonsereds skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Vi ska arbeta med att jämföra skillnader och likheter med hur det var att vara barn för ca 100 år sedan och hur det är nu.

Varför ska vi göra det här? 

Vi ska utveckla en förståelse och kunskap om livet förr i tiden för att ge eleverna en historisk referensram.

Vi ska utveckla historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Vad ska vi lära oss?

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

  • Eleven kan ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelse och olika skildringar.
  • Eleven kan i samtal om texter som eleven lyssnat till eller sett på film föra enkla resonemang och jämföra detta med egna erfarenheter.

Vad ska vi göra? 

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta:

  • Historiska bilder och vad bilderna berättar.
  • Handstil och att skriva på dator.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Beskrivande och förklarande texter och hur deras innehåll kan organiseras. 
  • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. 
  • Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, levnadsvillkor under olika perioder.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att titta på film om hur skolan var för ca 100 år sedan, t.ex Madicken och Barnen i Bullerbyn.

Vi kommer att prata om barns tillvaro förr och nu.

Vi kommer att undersöka vardagliga föremål och hur de har förändrats över tid.

 

Hur ska du visa vad du kan?

- aktivt delta på de olika momenten under lektionerna.

- lyssna och samtala om det vi tittat/lyssnat på. 

- berätta om likheter och skillnader om hur barnen hade det förr och nu i skola och hemmet.

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter