Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Franska år 6, Vecka 10-18

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Under följande veckor kommer ni att lära er veckodagarna, namn på olika sporter, namn på husdjur samt lite olika tidsuttryck.

Planering, franska år 6 

Vecka 10-18                                              

 

Chez Nous 1, chapitre 3C, 4A, 4B 

 

 

 

Innehåll/detta lär vi oss 

·         Namn på husdjur 

·         Veckodagarna 

·         Namn på olika sporter 

·         Några tidsuttryck 

 

 

Syfte/förmågor: Du får möjlighet att utveckla din förmåga att

*förstå och tolka innehållet i enkelt talat språk och enkla texter 

*formulera dig och kommunicera i tal och skrift 

*använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd 

 

 

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att använda läroboken Chez Nous 1, sidorna 58-79. Vi kommer att varva genomgångar med eget arbete i grupp eller enskilt. Ibland använder vi ipads för att arbeta med övningsmästaren och Quizlet. Givetvis kommer vi att leka, lyssna på fransk musik och spela Kahoot ibland också! 

 

 

Bedömning:  

Tisdagen den 28 april kommer du att skriva ett prov i franska. (Hörförståelse, Läsförståelse, Ordkunskap samt skriva)  Ni kommer löpande under terminens gång skriva läxförhör och göra skriftliga och muntliga uppgifter som tillsammans kommer vara underlag för bedömning.  

 

 

 

Länkar till övningsmästaren samt Quizlet: 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/8 

 

https://quizlet.com/class/8383547/ 

 

 

 

Veckoplanering

Vecka       Tisdag                                               Torsdag

10 

Kapitel 3c 

*Namn på husdjur 

*Kunna berätta om ett husdjur 

Kapitel 3c 

Läxa till torsdag v. 8: 

Lyssna på och öva på att läsa texten 3c, s. 58-59  

Namn på husdjur. Quizlet 

 

11 

(vikarie) 

Realia: Bretagne 

Forts kap 3C 

Kapitel 4A 

Mål: 

*Veckodagarna 

*Namn på olika sporter 

 

Läxa till torsdag vecka 12: 

Lyssna på texten kap 4A samt kunna Veckodagarna 

 

12 

(vikarie) 

Kapitel 4a 

Kap 4A 

Läxa till torsdag vecka 13: 

Namn på olika sporter (Quizlet)

 

13 

Kapitel 4a 

Börja med kapitel 4B 

*Tidsuttryck samt forts. fritidsintressen

 

Läxa till torsdag vecka 14: 

Lyssna på, öva på att läsa kapitel 4B samt markerade glosor.  

 

14 

NP engelska  

NP engelska  

15 

Påsklov 

Påsklov 

16 

Kapitel 4b 

Kapitel 4b 

17 

Kapitel 4b 

Repetition inför prov 

18 

Prov Hörförståelse, Läsförståelse. Skriva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter