Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1

Musik åk 1

Serresjöskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

"Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger vi musik" Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss.

Mål:

 • Eleverna ska utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik
 • Eleverna ska utveckla förmågan att delta i unison sång

Undervisningens innehåll:

 • Vi sjunger olika sånger tillsammans (unisona sånger och kanon) 
 • Vi sjunger sånger med anknytning till traditioner och tema
 • Vi sjunger sånger som vi tycker om
 • Vi sjunger och dansar danslekar
 • Vi klappar takten
 • Vi lyssnar på olika musikgenrer
 • Vi tränar på att känna igen några olika instrument
 • Musikföreställning i maj 2020 (Månadssångerna)

Bedömning:

 • Delta med handklapp och rörelsemönster
 • Vara aktiv under sångstunderna

Tidsplan:

Detta arbetar vi med under hela läsåret 2019/2020.

Begrepp:

Takt

Rörelser

Instrument

Unisont


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter