Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Kroppens insida och våra sinnen

Lendahlsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Vår fantastiska kropp- hur fungerar den?

Arbetsområde: Kroppens insida och våra sinnen

Ämne: NO

Tänk vad otroliga våra kroppar är; vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Hur kan vi känna smak och lukt? Under vårt tema kommer du att få möjlighet att lära dig om några av människans organ och sinnen.

 

Konkreta mål:

 • Att veta vad exempelvis hjärnan, hjärtat och lungorna finns och vad de har för uppgift i kroppen.
 • Att känna till hur matspjälkningssystemet fungerar.
 • Att veta vilka människans fem sinnen är: syn, hörsel, smak, känsel och lukt.
 • Att berätta och ge exempel på hur sinnena fungerar.
 • Att delta i enklare experiment. 
 • Att använda viktiga begrepp inom arbetsområdet.

Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att..

 • kunna namnge och placera ut några av våra viktigaste inre organ på en tom mall av en kropp och...
 • skriftligt eller muntligt beskriva vilken uppgift dessa organ har.
 • förklara och beskriva matens väg genom kroppen med hjälp av en bild.
 • förklara vad som menas med sinnen och kunna ge ett par exempel på vilka uppgifter de har i kroppen.
 • delta i undersökningar om kroppen.
 • använda viktiga begrepp inom temat rätt sammanhang.

 

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt detta kommer vi i undervisningen att...

Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.

Läsa faktatexter, se på faktafilmer, ha gemensamma genomgångar om kroppen.

Arbeta enskilt, i par och tillsammans kring olika skriftliga arbetsuppgifter.

Dokumentera (tankekarta, skriva, rita, samla kunskap)

Göra enkla undersökningar/experiment om den egna kroppen där vi också tränar på att ställa hypoteser, dokumentera våra undersökningar och att jämföra och diskutera resultat.

Träna på att använda naturvetenskapliga begrepp i olika sammanhang.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter