Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Religionskunskap

·

Årskurs:

1

introduktion kristendom,judendom och islam

Hosjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Vad är tro och religion?

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Arbetssätt

Du kommer att få:

-Titta på filmer som berättar om olika religioner.
-Samtala om de olika religionernas likheter och skillnader.
-Sammanfatta fakta om de olika religionerna i text och bild.

Bedömning

Du kan nanmnge kristendom,islam och judendom och berätta något om varje religion. symbol,helig byggnad, viktiga personer, heliga skrifter och högtider.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Matriser i planeringen
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter